วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อบรมโครงการพัฒนาการบริหาร การเงิน การคลัง และการควบคุมภายใน ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561

อบรมโครงการพัฒนาการบริหาร การเงิน การคลัง และการควบคุมภายใน สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเเรมเดอะ พาลาสโซ กรุงเทพฯ