วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ณ กศน.อำเภอปากท่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ณ กศน.อำเภอสวนผึ้ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.จังหวัดราชบุรี