วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 3 มีนาคม 2566 คณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ณ กศน.อำเภอปากท่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น