วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2566 คณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ ณ กศน.อำเภอสวนผึ้ง การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น