วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ กศน.จังหวัดราชบุรี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น