วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้จัดทำกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับใหม่ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 และได้ยกเลิการใช้กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น