วันอังคารที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2561

การตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ 2561


นางนิศารัตน์ อรัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ และให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดราชบุรีในส่วนของงบลงทุนปกติ ปีงบประมาณ 2561


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น