วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ตรวจสอบการการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อน วิทยาลัยสารพัดช่างเพื่อพัฒนากำลังคนสู่ทักษะเฉพาะกลุ่มอาชีพ ตามแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น