วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

นางนิศารัตน์ อรัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม) และ เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน ตามแผนบูรณาการงานตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น