วันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563

ประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี วันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ.2563


นางนิศารัตน์ อรัญญาวัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในและคณะประเมินการบริหารงานการเงินการคลังของสถานศึกษาในจังหวัดราชบุรี วันที่ 7-9 มกราคม พ.ศ.2563
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น